YQ17 发表于 2020-11-6 23:55:43

《总之就是非常可爱》第6話「報告」先行图公开!!

本帖最后由 YQ17 于 2020-11-6 23:55 编辑


吐槽:kiss了呢!夫妻俩人均脸红怪,学妹恰柠檬的表情怎么都石化了

第6話「報告」先行カットを解禁!!

第6話「報告」より先行カットを解禁!!
[*]http://tonikawa.com/assets/images/common/story/ep06/img_1.jpg
[*]http://tonikawa.com/assets/images/common/story/ep06/img_2.jpg
[*]http://tonikawa.com/assets/images/common/story/ep06/img_3.jpg
[*]http://tonikawa.com/assets/images/common/story/ep06/img_4.jpg
[*]http://tonikawa.com/assets/images/common/story/ep06/img_5.jpg
[*]http://tonikawa.com/assets/images/common/story/ep06/img_6.jpg
[*]http://tonikawa.com/assets/images/common/story/ep06/img_7.jpg
[*]http://tonikawa.com/assets/images/common/story/ep06/img_8.jpg
[*]http://tonikawa.com/assets/images/common/story/ep06/img_9.jpg
[*]http://tonikawa.com/assets/images/common/story/ep06/img_10.jpg页: [1]
查看完整版本: 《总之就是非常可爱》第6話「報告」先行图公开!!